AGENTURA - MARKETINGOVÝ VÝZKUM TRHU A STRATEGICKÉ PORADENSTVÍ

Nabízíme komplexní, špičkový seniorní servis v oblastech marketingu a obchodu (marketingový výzkum trhu, strategické marketingové a obchodní poradenství) s bohatými zkušenostmi napříč oborovými sektory a řešenou tématikou.

Precizní nastavení, zpracování projektu a odprezentování. Výstup obsahuje jasně použitelná praktická doporučení.

Marketingové (obchodní) téma, ke kterému je zapotřebí zjistit názory, očekávání, potřeby, postoje, chování, spokojenost cílové skupiny zákazníků (služby, retail, FMCG, online).

Customer Insight

Customer insights help personalize your marketing


 • Marketingový výzkum trhu a strategické poradenství

 • Česká a Slovenská republika

  • Kvantitativní a kvalitativní marketingové výzkumy trhu

  • Online panelové výzkumy

  • Skupinové a individuální rozhovory (online, F2F)

  • Workshopy - klasické, implementační, inovační (online, F2F)

  • Design Thinking

  • Retail Safari

  • Sémiotika

  • Komunity

  • Mystery Shopping

  • CX / UX studie

  • Customer Journey

  • POP optimalizace

  • Eye Tracking

  • Desk Research

  • Moderování

  • Školení prezentačních a obchodních dovedností

 • PRO STARTUP: