AGENTURA - MARKETINGOVÝ VÝZKUM TRHU A STRATEGICKÉ PORADENSTVÍ

Nabízíme komplexní, špičkový seniorní servis v oblastech marketingu (marketingový výzkum a strategické poradenství) s bohatými zkušenostmi napříč oborovými sektory a řešenou tématikou.

Precizní nastavení a zpracování projektu. Výstup obsahuje jasně použitelná praktická doporučení. Samozřejmostí je naše schopnost "prodat" výsledky interně u zadavatele na všech úrovních managementu.

Marketingové (obchodní) téma, ke kterému je zapotřebí zjistit názory, postoje, chování definované cílové skupiny zákazníků (služby, retail, FMCG).

 • 25 let praktických zkušeností
 • Nielsen, Unilever, Citibank, Ipsos, vlastní praxe


 • Marketingový výzkum a strategické poradenství
 • Kvantitativní a kvalitativní marketingové výzkumy trhu
 • Online panelové výzkumy
 • Skupinové a individuální rozhovory
 • Workshopy (klasické, implementační, inovační)
 • Retail Safari
 • Sémiotika
 • Komunity
 • Mystery Shopping
 • UX studie
 • Eye Tracking
 • Desk Research
 • Moderování
 • PRO STARTUP: www.start-up.marketingovyvyzkum.com
 • Školení prezentačních a obchodních dovedností


 • Česká a Slovenská republika
Respondenti mohou zvolit možnost převedení svých odměn na charitu DOBRÝ ANDĚL.
Agentura přispívá k celkové převedené částce 20%.